Physics of Transports in Tokamaks
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

X. Garbet

P. Mantica

C. Angioni

A,B,C,D.. Rest in alphabetical order

Hans Nordman

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Jan Weiland

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Plasma Phys. Control Fusion

Vol. 46 B557-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08