Collisionality and Shear Dependences of Density Peaking in JET and Extrapolation to ITER
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

H. Weisen

A. Zablotsky

C. Angioni

I. Furno

X. Garbet

C. Giroud

H. Leggatte

P. Mantica

D. Mazon

Jan Weiland

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

L. Zaebo

K.-D. Zastrow

Nucl. Fusion

Vol. 45 L1-L4

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07