Excitation of Zonal Flows and Fluid Closure
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Jan Weiland

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

S. Dastgeer

R. Moestam

I. Holod

S. Gupta

J. of Plasma and Fusion Research (JPFR) Series

Vol. 6 p. 74-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07