Effects of Temperature Ratio on JET Transport in Hot Ion and Hot Electron Regimes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Jan Weiland

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

E. Asp

X. Garbet

P. Mantica

P. Parail

P. Thomas

W. Suttrop

contr. EFDA-JET

Plasma Phys. Control. Fusion

Vol. 47 p. 441-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07