JETTO Simulations of Te/Ti Effects on Plasma Confinement
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

E. Asp

Jan Weiland

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori

X. Garbet

P. Mantica

P. Parail

V. Suttrop

contr. EFDA-JET

Plasma Phys. Control. Fusion

Vol. 47 p. 505-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07