Fatigue of railway wheels and rails under rolling contact and thermal loading -- an overview
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Martensite formation

Residual stresses

Rolling contact fatigue

Railway wheels

Thermal loading

Railway rails

Författare

Anders Ekberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Elena Kabo

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Wear

Vol. 258 7-8 1288-1300

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07