Fretting fatigue of railway axles – review of predictive methods and outline of a finite element model
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

wheel-axle assemblies

literature survey

fretting fatigue

numerical modelling

Författare

Anders Ekberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Hållfasthetslära

IMechE Journal of Rail and Rapid Transit

Vol. 218 299-316

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07