Answer to the letter to the editor by M Ciavarella and H Maitournam
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Anders Ekberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Hållfasthetslära

Elena Kabo

Chalmers, Tillämpad mekanik, Hållfasthetslära

Hans Andersson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Hållfasthetslära

Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures

Vol. 27 527-528

Ämneskategorier

Maskinteknik