Predicting fretting fatigue of railway wheel-axle assemblies – a state of-the-art survey
Rapport, 2004

Författare

Anders Ekberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Hållfasthetslära

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07