Railway track stability – a state of-the-art survey
Rapport, 2004

Författare

Elena Kabo

Chalmers, Tillämpad mekanik, Hållfasthetslära

Anders Ekberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Hållfasthetslära

Lars Jacobsson

Ämneskategorier

Maskinteknik

Research report / Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 2004:2

Mer information

Skapat

2017-10-08