Spårstabilitet - en introduktion för bantekniker
Rapport, 2004

Författare

Elena Kabo

Chalmers, Tillämpad mekanik, Hållfasthetslära

Anders Ekberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Hållfasthetslära

Lars Jacobsson

Ämneskategorier

Maskinteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Research report / Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 2004:3

Mer information

Skapat

2017-10-08