Operativ verksamhetsstyrning - övningsbok med lösningar
Bok, 2004

Författare

Björn Lantz

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

ISBN

91-44-04437-2