Organisation och organisering
Bok, 2005

Författare

Ulla Eriksson-Zetterquist

Göteborgs universitet

Thomas Kalling

Alexander Styhre

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Projektledning

Ämneskategorier

Företagsekonomi

ISBN

91-47-07483-3

Mer information

Skapat

2017-10-06