Strategies for goal-oriented a posteriori error estimation in elastic fracture mechanics
Övrigt konferensbidrag, 2002

Författare

Marcus Rüter

Erwin Stein

Per Heintz

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Peter F G Hansbo

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Proceedings of the 15th Nordic Seminar on Computational Mechanics

43-46
87-89206-67-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Maskinteknik

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

87-89206-67-3

Mer information

Skapat

2017-10-08