On error control and adaptivity for computing material forces in fracture mechanics
Paper i proceeding, 2002

Material forces

Error control

Författare

Per Heintz

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Peter F G Hansbo

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Proceedings of the 5th World Congress on Computational Mechanics


3-9501554-0-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Maskinteknik

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

3-9501554-0-6

Mer information

Skapat

2017-10-07