Strategies for goal-oriented a posteriori error measures in nonlinear elasticity
Paper i proceeding, 2001

Författare

Marcus Rüter

Erwin Stein

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Peter F G Hansbo

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Proceedings of the 2nd European Conference on Computational Mechanics

Ämneskategorier

Maskinteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07