Time finite elements and error computation for (visco)plasticity with hardening or softening
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Softening

Viscoplasticity

Finite elements

Hardening

Författare

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Kenneth Runesson

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Peter F G Hansbo

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

International Journal for Numerical Methods in Engineering

0029-5981 (ISSN) 1097-0207 (eISSN)

Vol. 56 14 2213-2232

Ämneskategorier

Maskinteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07