Space-time finite elements and an adaptive strategy for the coupled thermoelasticity problem
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Adaptivity

Thermo-elasticity

Error estimation

Författare

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Peter F G Hansbo

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik

International Journal for Numerical Methods in Engineering

0029-5981 (ISSN) 1097-0207 (eISSN)

Vol. 56 2 261-293

Ämneskategorier

Maskinteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07