Rotational Interface Formulation for Delamination Analysis of Composite Laminates
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Niklas Jansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Computers and Structures

Vol. 81 2705-2716

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07