Theory and numerics of localization in a fluid-saturated elastoplastic porous medium
Kapitel i bok, 2002

Författare

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Jonas Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Porous Media: Theory, Experiments and Numerical Applications , Springer multi-author volume / edited by W. Ehlers, J. Bluhm

315-340

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

3-540-43763-0

Mer information

Skapat

2017-10-07