A Damage Model for Simulation of Mixed Mode Delamination Growth
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Niklas Jansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Mikromekanik

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Composite Structures

Vol. 53 409-417

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07