Computational Strategy for Capturing Localization in Undrained Soil
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Jonas Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Computational Mechanics

Vol. 24 293-303

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07