On Localization in Thermo-Elastoplastic Solids Subjected to Adiabatic Conditions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Paul Steinmann

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Eur. J. Mech. A/Solids

Vol. 18 557-579

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07