Finite element embedded localization band for finite strain plasticity based on regularized strong discontinuity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Paul Steinmann

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Mechanics of Cohesive-Frictional Materials

Vol. 4 171-194

Ämneskategorier

Maskinteknik