On the localization properties of multiplicative hyperelasto-plastic continua with strong discontinuities
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Paul Steinmann

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Int. J. Solids Structures

Vol. 34 8 969-990

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07