Implicit integration and consistent linearization for yield criteria of the Mohr-Coulomb type
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Mechanics of Cohesive-Frictional Materials

Vol. 1 367-383

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07