Embedded localization band in undrained soil based on regularized strong discontinuity - Theory and FE-analysis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Stein Sture

Int. J. Solids Structures

Vol. 33 20-22 3081-3101

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07