Localization properties of a frictional material model based on discontinuous approximation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Kenneth Axelsson

Int. J. Num. Anal. Meth. Geomech.

Vol. 20 771-783

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07