Element-Embedded Localization Band based on Regularized Strong Discontinuity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Journal of Engineering Mechanics, ASCE

Vol. 122 5 402-411

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07