Properties of Incremental Solutions for Dissipative Material
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1993

Författare

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Journal of Engineering Mechanics, ASCE

Vol. 119 647-666

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07