Formulation and Implementation of Conditions for Frictional Contact
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1993

Författare

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Marek Klisinski

Institutionen för byggnadsmekanik

Ragnar Larsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Engineering Computations

Vol. 10 3-14

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07