Stability of Elastic Plane Frame Including Soil-structure Interaction
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1987

Författare

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för arkitektur, Husbyggnad

Computers & Structures

Vol. 29 845-855

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07