Models for Cyclic Ratchetting Plasticity - Integration and Calibration
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Magnus Ekh

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Anders Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Hans Thorberntsson

Lennart Josefson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Hållfasthetslära

Journal of Engineering Materials and Technology

Vol. 122 49-55

Ämneskategorier

Maskinteknik