PMD-insensitive DOP-based OSNR Monitoring by Spectral SOP Measurements
Paper i proceeding, 2005

Författare

Mats Sköld

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Bengt-Erik Olsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Henrik Sunnerud

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Optical Fiber Communications Conference 2005

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07