On the design of stochastic control systems with multirate sampling
Doktorsavhandling, 1986

Författare

Bengt Lennartson

Institutionen för reglerteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

91-7032-235-x

Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 161

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 565

Mer information

Skapat

2017-10-06