Sampled-data Control for Time-delayed Plants
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1989

Författare

Bengt Lennartson

Institutionen för reglerteknik

International Journal of Control

Vol. 49 1601-1614

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06