Quantitative lignin analysis based on permanganate oxidation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Lignin

Calculation

Phenol

Aromatic acids

Oxidation

Permanganate

Författare

Jim Parkås

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Gösta Brunow

Knut Lundquist

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

BioResources

1930-2126 (ISSN) 19302126 (eISSN)

Vol. 2 2 169-178

Ämneskategorier

Trävetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06