A comparisom of the microstructures of WC-VC-TiC-Co and WC-VC-Co cemented carbides
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

NG Hashe

Johannes Neethling

PR Berndt

Hans-Olof Andrén

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Susanne Norgren

International Journal of Refractory Metals & Hard Materials

Vol. 25 207-213

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08