Evolution of optical pulses towards wave breaking in highly nonlinear fibres
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

C.-J Rosenberg

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

M. Desaix

Pontus Johannisson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Optics Communications

Vol. 273 272-277

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-07