A second-order homogenization procedure for multi-scale analysis based on micropolar kinematics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Ragnar Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Diebels Stefan

International Journal for Numerical Methods in Engineering

Vol. 69 2485-2512

Ämneskategorier

Maskinteknik

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-08