Discrete element simulations and experimental validation of particle packing in a 5 mm chromatography column.
Paper i proceeding, 2007

Författare

Rasmus Hemph

Chalmers, Tillämpad mekanik

Joakim Svensson

Berend van Wachem

Chalmers, Tillämpad mekanik

Alf-Erik Almstedt

Chalmers, Tillämpad mekanik

Sixth International Conference on Multiphase Flows, Leipzig

Ämneskategorier

Maskinteknik

Kemiska processer

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07