Study of two gas-particle flows using Eulerian/Eulerian two-fluid models.
Paper i proceeding, 2001

Författare

Klas Johansson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Anna Magnusson

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Robert Rundqvist

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Alf-Erik Almstedt

Chalmers, Tillämpad mekanik

Chalmers, Institutionen för termo- och fluiddynamik

Fourth International Conference on Multiphase Flows, New Orleans

Ämneskategorier

Kemiska processer

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07