On a certain exponential inequality for Gaussian processes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Christer Borell

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Extremes

Vol. 9 169-176

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik