Environmental assessment of housing management with LCA and time series
Poster (konferens), 2001

time series

housing management

LCA

Författare

Birgit Brunklaus

Institutionen för miljösystemanalys

Henrikke Baumann

Institutionen för miljösystemanalys

1th International Life Cycle Management conference, 27-29 august 2001, Copenhagen

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan naturresursteknik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07