Shifting paradigms in Engineering Education
Samlingsverk (redaktörskap), 2006

Redaktör

Michael Christie

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Pedagogik

ISBN

91-631-8476-1

Mer information

Skapat

2017-10-06