The quality of assessment
Kapitel i bok, 2006

Författare

Michael Christie

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

L. Nordlund

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Shifting Perspectives in Engineering Education/ publ. Chalmers Strategic Effort on Learning and Teaching (C-SELT), Chalmers University of Technology, Göteborg

Vol. Chapter 26 273-278

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Pedagogik

Mer information

Skapat

2017-10-06