Gender bias in engineering education
Kapitel i bok, 2006

Författare

Michael Christie

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Fariba Ferdos

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Susanne Viefers

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Shifting paradigms in Engineering Education; publ. Chalmers Strategic Effort on Learning and Teaching (C-SELT), Chalmers University of Technology, Göteborg

279-287

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Pedagogik

Mer information

Skapat

2017-10-06