Tour guides as critically reflective pratitioners
Artikel i övriga tidskrifter, 2003

Författare

P. Mason

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Michael Christie

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Tourism Recreation Research

Vol. 28

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Pedagogik