Modelling quality
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Michael Christie

Centrum för pedagogisk utveckling

H. Grunefeld

G. Thibaut

European Journal of Engineering Education

0304-3797 (ISSN) 1469-5898 (eISSN)

Vol. 26 4 441-450

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Pedagogik

DOI

10.1080/03043790110068729

Mer information

Skapat

2017-10-06