Assessing group-work projects in higher education:some pedagogical and ethical considerations
Kapitel i bok, 2006

Författare

Michael Christie

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Fariba Ferdos

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Pedagogik

Övrig annan samhällsvetenskap