Assessing group-work projects in higher education:some pedagogical and ethical considerations
Kapitel i bok, 2006

Författare

Michael Christie

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Fariba Ferdos

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)

Shifting paradigms Engineering Education; ed. Michael Christie; Publ. Chalmers Strategic Effort on Learning and Teaching (C-SELT), Chalmers University of Technology, Göteborg

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Pedagogik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13